سفارش تبلیغ
صبا
خدا بر عهده نادانان ننهاد که دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد که بدانان بیاموزند . [نهج البلاغه]
انجمن عربی دانشگاه
 RSS 
خانه
ایمیل
شناسنامه
مدیریت وبلاگ
کل بازدید : 129775
بازدید امروز : 23
بازدید دیروز : 26
.... شرح کار ....
انجمن عربی دانشگاه
انجمن عربی دانشگاه
جواب و حل و اعراب گذاری و ترجمه تمام دروس ادبیات و زبان عربی مورد استفاده دانشجویان ، علاقه مندان زبان عربی ، همراه با تمام دروس عربی دانشگاه و توضیح درسها

.... لوگوی خودم ....
انجمن عربی دانشگاه
...... بایگانی......
توضیحات در مورد رشته زبان و ادبیات عرب
دانلود کتابهای زبان و ادبیات عربی
کنکور زبان و ادبیات عربی
لیست کتابهای زبان و ادبیات عرب

.... لوگوی دوستان من .......... اشتراک......
  ..... طراح قالب.....


 • سر فصل

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/12/1:: 7:59 عصر

  ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

  فصل چهارم- درس اول

  نکاتی چند در خصوص ترجمه

  حروف ربط

  عبارت ها

  اصطلاحات درس چهارم تا هفتم

  لغات متن اول تا هفتم

  معانی بیان بدیع

  فصاحت

  علم معانی (خبر و انشاء)

  انشاء

  فعل نهی

  تمنی

  ندا

  مسند الیه

  قصر

  وصل و فصل

  ایجاز،اصناب و مساوات

  تشبیه، اسلوب ، انواع ، اغراض

  استعاره

  تاریخ ادبیات وترجمه و اعراب

  شعر جاهلی

  اغراض شعر جاهلی

  نکات مهم ادبیات عصر جاهلی

  اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی «لامیه العرب الشنفری»

  ترجمه و اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی معلقه «امروالقیس»

  ترجمه و اعراب گذاری و شرح ابیات به عربی

  تاریخ ادبیات عصر اسلامی

  نثر عصر اسلامی (قرآن کریم)

  ترجمه و اعراب گذاری بخشی از خطبه جهاد امام علی (ع)

  نمونه هایی از شعر کعب بن زهیر

  نمونه هایی از شعر حسان بن ثابت

  نمونه از شعر حطیئه

  عصر اموی

  عبدالحمید و رساله الی الکتاب

  ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

  فصل اول- درس اول تا ششم

  فصل دوم - درس اول تا پنجم

  فصل سوم - درس اول تا پنجم

   

  pre-Islamic poetry

  The Arabic language

  Hide,Hija,Rajaz,and the legends

  Hira and Ghassan and their Dramatic legends

  The legend if Jazima al- Abrash, the leprous king of Hira,and QueenZabba

  The legend of Numan I

  Adi ben Zayd,His Romance and tragedy

  In the Heart if Arabia:Qasida and the Sus pended odes

  The Suspended odes

  Imruul- Qays, the Errant Prince of the Desert

  Queen,M u tajarrida of Hira, and Nabigha al- Dhu byani the poet

  The Golden ode of Imruul- Qays

  Tarafa

  Antara

  Zaheir ben abi- solma

  Amr ben Kulthum, the Bard of Arab Chivalry

  amr ben Kulthums song of Glory

  Abutammam

  Antara

  Comphex Word


  نظرات شما ()

 • سر فصلها

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/12/1:: 7:58 عصر

  به نام خداوند بخشنده و مهربان

  دوستانی از طریق ایمیل مشکلاتشان را در رابطه با گیج شدنشان از منابع متعدد در مطالعه آزمون کارشناسی ارشد بیان کرده اند و اضافه کرده اند که چرا در سایت های مختلف منابع مختلفی برای این مجموعه ارائه شده است. و همچنین اساتید این دانشجویان منابع دیگری را معرفی کرده اند.

  در جواب به این دوستان باید گفت که سوالات آزمون کارشناسی ارشد برای کلیه مجموعه ها بر اساس سر فصل های وزارت علوم و تحقیقات  در رابطه با هر مجموعه صادر گردیده است. لذا با فهمیدن این سر فصل ها جایی برای گیج شدن باقی نمی ماند. چرا که در هر کتاب یا جزوه ای این سر فصل ها باشند جزء منابع آزمون محسوب می گردد. و با یاد گرفتن اصل موضوع نیاز به دوباره خوانی یا چند بار خوانی از منابع مختلف نیست.

  مواد امتحانی بر اساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد

  مواد امتحانی:
  1- زبان عمومی تخصصی 2- صرف و نحو 3- معانی و بیان و بدیع (بلاغت) 4- تاریخ ادبیات 5- ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی  6- ترجمه عربی به فارسی و بالعکس

  سر فصلها زبان و ادبیات عرب

   

  زبان تخصصی

  Words

  Hida Hija Rajaz&the legends

  Hire and Ghassan and their Dramaticc legends

  The legend of Numan I

  The Suspended odes

  Queen Mutajarrida of Hira and Nabighan al- Dhubyani the Poet

  The golden ode of Imruul- Qays

  Tarafa

  Antara

  Zuheir ben abi - solma

  Amr ben Kulthum the Bard of Arab Chivalry

  Abu - Tammam

  Abu Firas Text word

  Comphex text

   

  ********************

  صرف و نحو

  تعریف علم عربی

  مشهورترین ویژگی های اسم

  انواع اسم

  مصدر و انواع آن

  مصدر اصلی

  مصادر غیر اصلی

  انواع اسم از حیث معرفه و نکره بودن

  انواع اسم از نظر معرب ومبنی وبودن

  انواع مبنی

  تعریف فعل

  انواع فعل

  قعل متعدی

  شرایط و ویژگی های فعل لازم

  فعل ازنظر معرب ومبنی بودن

  فعل ازنظر زمان

  مواضع رفع و نصب و جزم فعل مضارع

  فعل از نظر متصرف یا غیر متصرف بودن

  فعل از نظر صحیح الاخر بودن و غیر صحیح الاخر بودن

  ادغام چیست ؟

  موارد امتناع ادغام

  اعلال

  تعریف حرف

  فاعل

  وجوب رعایت ترتیب بین فعل و فاعل

  انواع مبتدا

  ضمیر فصل (عماد )

  ضمیر شان

  حروف مشبه بالفعل

  کان و اخوان ها (افعال ناقصه )

  شرایط عمل کردن (( لا )) شبیه به لیس

  افعال مقاربه

  افعال قلوب

  افعال تحویل

  صرف و نحو

  منصوبات

  مفعول به

  تنازع

  اشتغال

  اختصاص

  تحذیر

  اغراء

  افعل التعجب

  منادی

  مفعول مطلق

  مفعول فیه

  مفعول له (لاجله)

  مفعول معه

  لای نفی جنس

  تمییز

  حال

  استثناء

  مجرورات

  انواع اضافه

  توابع

  نعت

  تاکید

  بدل

  عطف

  ملحقات

  معانی ،بیان،بدیع

  مجاز

  مجاز عقلی

  کنایه

  علم بدیع

  توریه و انواع آن، استتباع

  تجرید و اقسام آن

  جمع، تفریق، تقسیم، مبالغه، مذهب کلامی، حسن تعلیل و ...

  تاکید المدح بمایشبه الذم، تاکید الذم بما یشبه المدح و ابداع

  ادماج، تجاهل العارف، القول باالموجب

  صنایع لفظی

  علم عروض

  تقطیع ابیات

  اجزاء بیت شعر

  عله و اقسام آن

  بحرهای شعر

  عیوب قافیه

  التدربیات العامه

  تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر

  عصر عباسی اول

  دوره های ادب عباسی

  ویژگی های ادب عصر عباسی

  ادبای معروف عصر عباسی

  عصر عباسی دوم

  ادبیات عصر عباسی دوم

  عصز عباسی سوم

  ویژگیهای شعر در عصر عباسی سوم

  شاعران معروف عصر عباسی

  اغراض شعری

  خصوصیات مقامات درعصر عباسی سوم

  جایگاه و خصوصیات قصه در عصرعباسی

  نمونه هایی از شعر بشارین برد

  نمونه هایی از شعر ابونواس

  نمونه هایی از شعر ابوتمام

  نمونه هایی از شعر دعبل خزاعی

  نمونه هایی از شعر بحتری

  نمونه هایی از شعرهای متنبی

  نمونه هایی از شعر ابوالعلاء المعری

  نمونه هایی از نثر عصر عباسی

  عصر اندلس

  عصر انحطاط

  نمونه هایی از شعر دوره انحطاط

  نمونه هایی از شعر ابن بناته

  تاریخ ادبیات معاصر

  شعر

   


  نظرات شما ()

 • الصرف و النحو

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/11/26:: 4:49 عصر
  العنوان  المسائل النحویة والصرفیة فی شرح أبی العلاء المعری على دیوان ابن أبی حصینة
  المؤلف  هانی محمد عبد الرازق القزاز
  العنوان  المفتاح فی الصرف ..
  المؤلف  الجرجانی
  العنوان  المنظومة المختصرة فی النحو
  المؤلف  سعید بن محمد المری
  العنوان  النحو إلى أصول النحو
  المؤلف  عبد الله بن سلیمان العُتَیِّق
  العنوان المذکرات النحویة شرح الألفیة ج1
  المؤلف  د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأهدل
  العنوان النحو الوافی
  المؤلف  عباس حسن
  العنوان  الأصول فی النحو
  المؤلف  أبو بکر محمد بن السراج

  نظرات شما ()

 • منابع مرجع دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عرب برای آمادگی در آزمون

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/11/26:: 3:22 عصر

  زبان عمومی و تخصصی:

  عمومی:

  * انگلیسی برای دانشجویان دانشگاه- دکتر هادی فرجامی- انتشارات چهارباغ

  * زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه- عباس فروزان- انتشارات باستان

  تخصصی:

  * انگلیسی برای دانشجویان عربی- انتشارات سمت

  صرف و نحو:

  * مبادی‌العربیه- رشید الشرتونی، جلد 4

  * جامع‌الدروس العربیه- مصطفی غلایینی

  * موسوعه الصرف و النحو- امیل بدیع یعقوب

  معانی بیان وبدیع (بلاغت):

  * جواهر البلاغه احمد الهاشمی (ترجیحاً ترجمه حسن عرفان)

  * البلاغه الواضحه- امین الجارم

  * العروض العربی البسیط- یحیی معروف

  تاریخ ادبیات:

  * الوجیز فی تاریخ الادب العربی- دکتر ابوالفضل رضایی و علی ضیغمی شامل خلاصه مباحث تاریخ ادبیات همراه با تست که به تازگی توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران انتشار یافته است.

  * تطور الادب العربی الحدیث- دکتر محمود شکیب انصاری- انتشارات دانشگاه اهواز

  * الادب العربی و تاریخه- دکتر آذرشب

  * تاریخ‌ الادب العباسی، دکتر آذرشب- انتشارات سمت

  * تاریخ الادب العربی و مدارسه، دکتر حمید عابدی فیروز جائی

  * تاریخ الادب العربی، نویسنده: حنا الفاخوری

  متون:

  * المجانی الحدیثه- الأب لوییس شیخو-3 جلد

  * نصوص من النظم و النثر- دکتر نادر نظام تهرانی- 4 جلد

  * نهج‌البلاغه- خطبه‌های 193-27-4-3-1

  * حکمت‌ نامه‌ها 31-53 و جز 30 قر‌آن کریم

  * شرح معلقات سبع- احمد ترجانی‌زاده

  *شذرات من النصوص العربیة 4 جلد- دکتر نادر نظام طهرانی-انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  *الروائع من النصوص العربیة 3 جلد- انتشارات سمت

  ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس:

  * کتاب: المصطلاحات المتداوله فی الصحافه العربیه- محمدرضا عزیزی‌پور

  * کتاب: فرهنگ رسانه- دکتر محمد خاقانی- انتشارات دانشگاه آزاد

  * کتاب: فن ترجمه منصوره زرکوب- انتشارات مانی اصفهان

  * کتاب: فن ترجمه- یحیی معروف

  * روزنامه الوفاق وسایر روزنامه و مجلات عربی

   

  *****************************

  توجه : از آنجا که سوالاتی که از قرآن کریم در کارشناسی ارشد طرح می گردد در زمینه اعراب گذاری و ترجمه می باشد. می توان از کتب زیر یاری جست:

  زب‍ان‌ ق‍رآن‌: ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ج‍زء س‍ی‌ام‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ .../ ح‍م‍ی‍د م‍ح‍م‍دی‌./ ق‍م‌: دارال‍ع‍ل‍م‌‏ ‏‏( ج‌.  س‍وره‌ه‍ای‌ ن‍ب‍ا، ن‍ازع‍ات‌، ع‍ب‍س‌ .-ج‌. س‍وره‌ه‍ای‌ ت‍ک‍وی‍ر ت‍ا طارق‌.-ج‌.  س‍وره‌ه‍ای‌ ق‍در ت‍ا ن‍اس‌.-ج.. ق‍س‍م‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ از ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ و م‍ت‍ون‌ ادب‍ی‌.-ج‌.  گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ت‍ون‌ ادب‍ی‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر ق‍دی‍م‌ و ج‍دی‍د.) که از این کتاب می توان در خصوص نهج البلاغه در اعراب گذاری و ترجمه کمک گرفت.

  البته همین کتاب با همین نویسنده از انتشارات ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ذک‍ر‏. نیز قابل دسترسی است منهای آنکه بخش نهج البلاغه را دارا نمی باشد. با عنوان زب‍ان‌ ق‍رآن‌/ ح‍م‍ی‍د م‍ح‍م‍دی‌.

  کتابی دیگر: البرهان فی اعراب‌القرآن : یک دوره فشرده آسان و روان از تجزیه و ترکیب جزء سی‌ام قرآن/تالیف نقی قنبرزاده. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه،

  ال‍ت‍ذه‍ی‍ب‌ در ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ (ب‍ی‍س‍ت‌ س‍وره‌ از ج‍زآ س‍ی‌ام‌) ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌/ اث‍ر م‍ح‍م‍د رض‍ائ‍ی‌ ، ت‍ه‍ران‌: م‍ف‍ی‍د، .

   

   

   


  نظرات شما ()

 • فقه اللغة

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/7/18:: 2:25 عصر
  العنوان  فقه اللغة وسر العربیة
  المؤلف  أبو منصور الثعالبی

   

  العنوان  الخصائص
  المؤلف  لابن الجنى

  العنوان   المزهر

  العنوان  الکامل فی اللغة والأدب

  العنوان  الکنز اللغوی فی اللسان العربی
  العنوان  خصائص الحروف العربیة ومعانیها
  العنوان  عناصر اللغة العربیة وخصائصها

  نظرات شما ()

 • دانلود

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/7/11:: 10:33 عصر
  تاریخ الآداب العربیة
  المؤلف  لویس شیخو

   

  معجم المطبوعات العربیة
  المؤلف  یوسف الیان سرکیس

  معجم الأدباء
  المؤلف  یاقوت الحموی

   أساس البلاغة
  المؤلف  الزمخشری

   العقد الفرید
  المؤلف  ابن عبد ربه


  نظرات شما ()

 • دانلود

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/7/11:: 10:30 عصر
  الکامل فی التاریخ
  المؤلف

   ابن الأثیر

   

   

  تفسیر الطبری ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن ) موافق للمطبوع
  المؤلف  الإمام ابن جریر الطبری

  دانلود


  نظرات شما ()

 • تفسیر ابن کثیر

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/7/11:: 10:28 عصر

  تفسیر ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) موافق للمطبوع
  المؤلف  الحافظ ابن کثیر

  دانلود


  نظرات شما ()

 • فی ظلال القرآن

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/7/11:: 10:27 عصر

   

  فی ظلال القرآن
  المؤلف  سید قطب رحمه الله

   

  دانلود


  نظرات شما ()

 • القاموس المحیط

 • نویسنده : انجمن عربی دانشگاه:: 87/7/11:: 10:25 عصر
   
  القاموس المحیط
  المؤلف  الفیروز آبادی

   

  دانلود


  نظرات شما ()

  <      1   2   3   4   5   >>   >

 • لیست کل یادداشت های این وبلاگ